Algemene Voorwaarden Smile Sport

• Het dragen van correcte kleding en schone (indoor) sportschoenen is verplicht. Het gebruik van een handdoek is tijdens fitnesstraining vereist.
• Wij verzoeken u geen eigendommen mee te nemen naar de sportruimtes, uw persoonlijke bezittingen (sleutels/portemonnee, etc.) kunt u afgeven bij de bar.
• De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het sportcentrum.
• Leden en/of introducé(e)s geven Smile Sport toestemming om fotografische en andersoortige opname te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.
• Smile Sport behoudt het recht om de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale
gelegenheden, vakanties of andere redenen.
• Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 2 maanden bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.
• Indien men minderjarig is (tot 18 jaar) en toch lid wil worden, is goedkeuring van ouders of verzorgers vereist. Middels deze goedkeuring verklaren de ouders cq. Verzorgers in te staan voor het voldoen van de kosten van het lidmaatschap. Zij dienen het inschrijfformulier te ondertekenen.
• Leden dienen verplicht een fitnessafspraak te maken.
• U dient te allen tijde uw pasje mee te nemen wanneer u komt sporten. Zonder pasje heeft u geen toegang tot de activiteit en faciliteiten. In geval van vermissing dient u tegen betaling een nieuw pasje aan te schaffen.
• Smile Sport is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
• De directie beslist in gevallen waarin het reglement niet voorziet.

Voorwaarden lidmaatschap

• Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ( -> zie voorzijde) tot wederopzegging. Indien u niet tijdig opzegt blijft de verplichtingen tot betaling bestaan, ook als u geen gebruik maakt van de
faciliteiten.
• Na de looptijd van het contract wordt het lidmaatschap automatisch maandelijks verlengd.
• De contributie wordt per maand automatisch afgeschreven van het door u gegeven bank- of gironummer.
• Indien het lidmaatschap voortijdig wordt stopgezet dient de verschuldigde bijdrage van het aangegane lidmaatschap alsnog volledig te worden voldaan. Smile Sport biedt u echter de mogelijkheid om uw contract voortijdig te beëindigen d.m.v. een afkoopregeling, hierbij dient u 50% van de nog resterende (contract) maanden in 1 keer af te lossen.
• Indien het voor ons niet mogelijk is, het door u verschuldigde bedrag te incasseren dan houden wij ons het recht voor om u
stornokosten in rekening te brengen en de toegang te ontzeggen.
• Smile Sport houdt het recht om prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend. Acties of speciale aanbiedingen zullen nimmer van toepassing zijn op lopende abonnementen.
• Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen middels het mutatieformulier online.
• Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken op eerdere betaalde inschrijfgelden, contributies of andere tegoeden.
• Na afloop van het lidmaatschap blijft het entreegeld nog 3 maanden geldig.
• Het lidmaatschap kan tussentijds niet worden stopgezet/onderbroken. In geval van een blessure of langdurige ziekte kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Hiertoe dient u een schriftelijk advies van de huisarts/medisch specialist in te leveren bij de balie van Smile Sport. en loopt het abonnement per maand door tot wederopzegging met inachtneming van 1 maand opzegtermijn (geldt niet voor de Freedomcard).
• Lessen dienen gereserveerd en geannuleerd te worden, let op! Bij de cross circuit lessen kan er een boete van 2,50 in rekening worden gebracht. Je dient je uiterlijk een uur van te voren afgemeld te hebben.